Ön Bilgilendirme Formu

Ön Bilgilendirme Formu

1. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : Girl Boss Ayakkabı Nazlı Karabulut
Adresi : Osb Mah. Aymakoop Sanayi Sitesi B7 No:63 İkitelli Başakşehir / İstanbul
Telefon : 0549 762 01 58
E posta : info@girlbossnewyork.com

2. SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün özellikleri www.girlbossnewyork.com sitesinde ürünün sergilendiği sayfada, ürün açıklama bölümünde belirtildiği gibidir.

3. SATIŞ FİYATI, ÖDEME VE TESLİME İLİŞKİN BİLGİLER

3.1 Satışa konu ürünün türü, marka/modeli, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir:
Ürünler :
-

ÜRÜNLERİN TÜM VERGİLER DAHİL TESLİM FİYATI
Ürünlerin Toplam Fiyatı: -
Ürünlerin Toplam Vergisi (KDV): -

Toplam Kargo Ücreti: -
Toplam Teslim Fiyatı: -

Teslimat Adresi: -
Teslim Edilecek Kişi: -
Fatura Adresi: -

3.2 Ürün sevkiyat ücreti olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlerden SATICI sorumlu değildir.

3.3 Teslimat, stoğun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü siparişten itibaren en geç yasal 30 (Otuz) günlük süre içinde siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim eder.

3.4. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. CAYMA HAKKI

ALICI; ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde SATICI'ya bildirimde bulunulması yeterli olmakla birlikte cayma hakkının kullanıldığının ispatı ALICI’ya aittir. Kullanım talimatlarına aykırı olarak kullanılan, tüketicinin istekleri ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda kişiye özel olarak hazırlanan ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

Cayma hakkının kullanılması halinde;

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

ALICI, cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 günlük süre içerisinde ürünü SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. SATICI da cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 7 gün içinde bedel iadesi işlemini tüketicinin satın alma yöntemine uygun olarak gerçekleştirecektir. ALICI, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmeliklere aykırı hareket etmesi halinde SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

5. GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu formda yer alan ürüne ilişkin olarak SATICI tarafından www.girlbossnewyork.com sitesinde ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme ve değişiklik yapılana kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerli olacaktır.

6. TALEP VE ŞİKAYETLERİN İLETİLMESİ

ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

ALICI, İŞBU ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNDAKİ BİLGİLERİ OKUYUP BİLGİ SAHİBİ OLDUĞUNU VE ELEKTRONİK ORTAMDA GEREKLİ TEYİDİ VERDİĞİNİ BEYAN EDER. ALICI; BU ÖN BİLGİLENDİRMEYİ ELEKTRONİK ORTAMDA TEYİT ETMEKLE, MESAFELİ SÖZLEŞMELERİN AKDİNDEN ÖNCE, SATICI TARAFINDAN TÜKETİCİ'YE VERİLMESİ GEREKEN ADRES, SİPARİŞİ VERİLEN ÜRÜNLERE AİT TEMEL ÖZELLİKLER, ÜRÜNLERİN VERGİLER DAHİL FİYATI, ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİLERİNİ DE DOĞRU VE EKSİKSİZ OLARAK EDİNDİĞİNİ TEYİT ETMİŞ OLUR.

SATICI : Girl Boss Ayakkabı Nazlı Karabulut
ALICI :
Adı-Soyadı : -
E-mail : -
Tarih : -